Left 繼續購物
你的訂單

購物籃沒有產品

熱賣產品
👩🏻‍🔬神奇日本奈能.霧 👉👉 功效是你想像唔到

👩🏻‍🔬神奇日本奈能.霧 👉👉 功效是你想像唔到

它, 來自日本…

它, 看似平平無奇…

但其實只要一噴, 它的功效是你想像唔到…

奈能.霧, 一支全方位消毒塗層噴霧. 產品成份安全, 🚫酒精, 🚫任何香料和氯. 大人👨👩, 小朋友👧🧒及嬰兒👶也可使用. 對毛孩🐶🐱也沒有傷害.

它, 用途廣泛, 可以消毒雙手🤲, 用於室內/室外時可以持續保持刺解細菌和病毒🦠. 尤其一些不可以經常清洗或者擺放於比較高難清理的物品, 非常有效. 仲可以秒速除臭. 因為噴了奈能.霧就好似噴上一層隱形塗層. 而塗層的作用就好似一張釘床📌, 當空氣中的細菌接觸到, 就會把細菌刺破分解, 完全消滅.

而且只要一丁點既光源, 佢就可以發揮出出人意表的功效.  

想擁有這支咁神奇的奈能.霧, 只要去以下連結就買到. 原價$299, 現優惠價$209.  

https://swissobaby.shop/collections/%E6%8A%97%E7%96%AB%E7%94%A2%E5%93%81/products/jtn-01-%E5%A5%88%E8%83%BD-%E9%9C%A7-330ml

Wessen Group Limited Wessen Group Limited